Rittregelement

Mjøsa rundt arrangeres etter Norges Cycleforbund’s reglement for turritt landevei.

Under er ett utdrag av de viktigste reglene:

 1. Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm
 2. Landeveissykkel anbefales. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt
 3. Vegtrafikkloven og rittreglement skal overholdes.
 4. Følgekjøretøy er IKKE tillatt i turritt.
 5. Alle deltakere plikter å stanse og yte bistand ved ulykke

Lisens – deltakelse

Lisens fra Norges Cycleforbund, engangs- eller aktiv, er obligatorisk for å delta i rittet.

Følgekjøretøy

 • Det er ikke tillatt å bruke følgebil i norske turritt.
 • Følgebil er definert som et kjøretøy som bevisst legger seg bak en pulje gjennom hele eller deler av rittet med den hensikt å bistå med teknisk hjelp, langing eller annet.
 • Biler som ikke er akkreditert, skal følge ordinær trafikk.
 • Politi og funksjonærer vil stoppe biler som ikke overholder dette.

Straffereaksjoner

 1. Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger veitrafikklovene, kan arrangøren diskvalifisere eller nekte rytteren å starte
 2. En rytter som kaster flasker, slanger, dekk, papir eller annet søppel vil få tillegg i tid eller diskvalifiseres, ref. punkt 1
 3. Lag som ikke overholder regler om følgebil kan bli ilagt tidsstraff eller diskvalifiseres